Her finner du våre gjennomførte konferanser

Utslippsfrie bygg- og anleggsplasser

Opptak innledere og panelsamtale (trykk på link)
  • Ellen Hambro, Miljødirektoratet
  • Anders Fylling, Statsbygg
  • Maren Hersleth Holsen, Klima og Miljødepartementet
  • Vilde Salberg, ENOVA
  • Panelsamtale ledet av Espen Larsen                             tid ca 54 minutter ut i sending
    • Bjørn Kummeneje, Norconsult, Randi Lekanger, Skanska og Nils Olav Haukaas, Nasta
Opptak av webinarer (trykk på link)

Webinar I  med løsninger for bygge- og anleggsplasser      tid fra start
Webinar II med løsninger for byggvarme                               tid ca 47 minutter ut i sending
Webinar III med løsninger for bygge- og anleggsplasser     til ca 1 time og 39 minutter ut i sending

Leverandørkonferanse 23.09.20, program 
Bedriftspresentasjon utslippsfrie bygg- og anleggsplasser 23 September 2020 – Samlet
Bane NORs miljø- og klimaambisjoner (dårlig lyd i opptak)

Deltagerliste 23 September 2020

Nye Veier og Zero; Sjekkliste for klimatiltak i anleggssektoren

DFØ, Veileder for utslippsfrie bygge- og anleggsplasser
DFØ, Kriterieveiviser for bygg (og snart for anlegg) med konkrete kravformuleringer og
dokumentasjonskrav for utslippsfrie byggeplasser.

Miljødirektoratet: Veileder for kommuner som vil stille krav om utslippsfrie byggeplasser: En samlet oversikt over verktøy og en del konkrete eksempler på hvordan man kan stille krav, snakke med
markedet, og følge opp.

Utslippsfrie bygg og anlegg, tilbakeblikk og rapporter

Ekstremlavkarbonbetong – på en byggeplass nær deg? Seminar 2. november. For program og tilgang.

Utslippsfrie bygge- og anleggsplasser,
der behov møter løsning

Er du leverandør av anleggsmaskiner og byggeplassløsninger med ønske om et større marked? Du får presentere dine løsninger.

Er du innkjøper eller fagansvarlig med ansvar for å nå myndighetenes klimakrav og miljømål? Du får kjennskap til flere muligheter.

Dato: 23. september 2020
Tid: 09.00 – 15:00
Sted: Digital sending

Samarbeidspartnere: