Her finner du våre gjennomførte leverandørkonferanser

Leverandørkonferanser – øker bedriftenes markedstilgang

En arena hvor innovasjoner, produkter og løsninger presenteres for det offentlige markedet. Er du leverandør med ønske om et større marked? Du får presentere dine løsninger her.

Er du innkjøper eller fagansvarlig med ansvar og vil ha kjennskap til flere muligheter? Du blir kjent med de her.

Digitalisering

Leverandørkonferanse Smarte byer og tilgjengelig data, Drammen, mars 2019

Helse

Leverandørkonferanse Sammen om helse, mars 2022
Leverandørkonferanse Helse, Trondheim, mai 2020

Ombruk av byggemateriale

Opptak av konferansen, november 2020.

Gjennom konferansen ønsker Byggenæringens Landsforening og Nasjonalt program for leverandørutvikling å bidra til:

  • å utvikle et større bruktmarked innenfor dagens regelverk
  • å synliggjøre tilgjengelige verdikjeder av leverandører for ombruk av byggematerialer
  • at offentlige virksomheter utnytter de muligheter som finnes til å bestille ombrukte materialer
  • å synliggjøre de som går foran og ser mulighetene innenfor dagens regelverk

Utslippsfrie bygg- og anleggsplasser

23. september 2020. Opptak innledere og panelsamtale (trykk på link)

  • Ellen Hambro, Miljødirektoratet
  • Anders Fylling, Statsbygg
  • Maren Hersleth Holsen, Klima og Miljødepartementet
  • Vilde Salberg, ENOVA
  • Panelsamtale ledet av Espen Larsen                             tid ca 54 minutter ut i sending
  • Bjørn Kummeneje, Norconsult, Randi Lekanger, Skanska og Nils Olav Haukaas, Nasta
Opptak av webinarer (trykk på link)

Webinar I  med løsninger for bygge- og anleggsplasser      tid fra start
Webinar II med løsninger for byggvarme                               tid ca 47 minutter ut i sending
Webinar III med løsninger for bygge- og anleggsplasser     til ca 1 time og 39 minutter ut i sending

Leverandørkonferanse 23.09.20, program 
Bedriftspresentasjon utslippsfrie bygg- og anleggsplasser 23 September 2020 – Samlet
Bane NORs miljø- og klimaambisjoner

Deltagerliste 23 September 2020

Nye Veier og Zero; Sjekkliste for klimatiltak i anleggssektoren

DFØ, Veileder for utslippsfrie bygge- og anleggsplasser
DFØ, Kriterieveiviser for bygg (og snart for anlegg) med konkrete kravformuleringer og
dokumentasjonskrav for utslippsfrie byggeplasser.

Miljødirektoratet: Veileder for kommuner som vil stille krav om utslippsfrie byggeplasser: En samlet oversikt over verktøy og en del konkrete eksempler på hvordan man kan stille krav, snakke med
markedet, og følge opp.

Utslippsfrie bygg og anlegg, tilbakeblikk og rapporter

Ekstremlavkarbonbetong – på en byggeplass nær deg? Seminar 2. november. For program og tilgang.