Bedriftspresentasjon

Her presenterer vi alle bedriftene som er med i Leverandørkonferanser.

A – C

Asplan Viak

Asplan Viak er et av Norges største rådgivende ingeniør- og arkitektfirmaer. Selskapet har i snart 60 år bistått med tverrfaglig rådgivning og analyser til offentlig og privat virksomhet. Vi har over 1100 medarbeidere, fordelt på 31 kontorsteder. Virksomheten er organisert i fire divisjoner: Analyse, plan og landskap, Arkitektur og bygg, , Infrastruktur og Digitale tjenester. Asplan Viak er eiet av Stiftelsen Asplan.

Våre rådgivere representerer mange fagfelt. Vi jobber ofte i tverrfaglige team og ønsker å utvikle helhetlige, miljøriktige og funksjonelle løsninger – i dialog med våre oppdragsgivere.

Asplan Viak følger prosjektene hele vegen fra tidligfase utredninger og overordnet planlegging, via prosjektering, ferdigstillelse, igangsetting og drift. Oppdragsgivers behov, minimert miljøbelastning og sluttbrukers tilfredshet er grunnlaget for vår tilnærming.

Webside: www.asplanviak.no

 

BKK Energipartner

BKK leverer mobil energi som en tjeneste til din bygg- og anleggsplass. Vi rådgir deg i prosessen mot en utslippsfri byggeplass, dimensjonerer elektrisk og termisk energiløsning med ladere, batteri, byggvarme/tørk og strøm, og vi håndterer hele prosessen for deg. Du får fokusere på å planlegge og gjennomføre ditt prosjekt, vi håndterer energi! Du betaler kun for infrastrukturen når du bruker den og den energien du bruker.

BKK er Vestlandets største fornybarselskap og skal bli størst i Norge på elektrifisering. BKK utvikler og stimulerer løsninger for ulike sektorer når det gjelder å erstatte fossil energi med fornybare energiløsninger. For eksempel bygger vi nå Europas største landstrømanlegg for cruisenæringen, og vi investerer i oppstartsselskaper som kan bidra til den grønne omstillingen.

BKK Energipartner, web. 

BKK Energipartner_Leverandørkonferanse_230920

Camilla Moster, prosjektleder innovasjon.

Camilla.Moster@bkk.no / + 47 98 48 84 58

Clean Air Technology International Ltd

Clean Air Technology International Ltd We have developed the catalyst project for the last 8 years and have proven results and data regarding the simple to use, cost-effective solution in reducing harmful emissions.

CAT5 has been tried and tested in HGV, Mining, Shipping, Construction equipment of all types, Farmland and Agricultural equipment and has consistently shown a reduction of harmful emissions by up to 80%  and improved fuel consumption in the region of 6 – 12 %.

The catalyst we believe this is the only product on the market at this time. Uses the power of catalysts to deliver improvements in fuel economy and reduced emissions and can make a substantial difference in environmental compliance and harmful gasses emitted into the atmosphere.

The catalysts operate in the combustion chamber to reduce energy lost in the fuel combustion process, thereby increasing work output per unit of fuel consumed. Other parts of the catalysts operate in the exhaust system to reduce harmful emissions by chemically changing them via reduction reactions to nontoxic forms that work together to reduce fuel consumption and harmful emissions.

Clean Air Technology International Ltd We have developed the catalyst project for the last 8 years and have proven results and data regarding the simple to use, cost-effective solution in reducing harmful emissions.

CAT5 has been tried and tested in HGV, Mining, Shipping, Construction equipment of all types, Farmland and Agricultural equipment and has consistently shown a reduction of harmful emissions by up to 80%  and improved fuel consumption in the region of 6 – 12 %.

The catalyst we believe this is the only product on the market at this time. Uses the power of catalysts to deliver improvements in fuel economy and reduced emissions and can make a substantial difference in environmental compliance and harmful gasses emitted into the atmosphere.

The catalysts operate in the combustion chamber to reduce energy lost in the fuel combustion process, thereby increasing work output per unit of fuel consumed. Other parts of the catalysts operate in the exhaust system to reduce harmful emissions by chemically changing them via reduction reactions to nontoxic forms that work together to reduce fuel consumption and harmful emissions.

Jim Wright FCILT, Global Sales Director with Clean Air Technology and CAT5 

https://cleanairtechnology.co.uk/     Call; 07747056957 jwright@cleanairtechnology.co.uk or  wrightlogisticsservices@outlook.com

 

CRAMO

Tore Ibsen

tore.ibsen@cramo.com / 47 48 14 59 54

 

D – F

Eaton Electric AS

Et nytt energilagringssystem fra Eaton gjør det enkelt å lagre energi fra fornybare energikilder og kan muliggjøre lading av elektriske kjøretøy i næringsbygg og områder med kapasitetsproblemer.

Vårt nye energilagringssystem, xStorage Compact, gjør det enkelt for gårdeiere å håndtere effekt- og energiutfordringer i næringsbygg. Ofte er dette knyttet til lading av elektriske kjøretøy og å optimalisere egenprodusert solenergi

Vi kan også levere containerbaserte løsninger som forenkler driften av utslippsfrie byggeplasser. Disse containerne kan flyttes uten å ta ut batteriene.

Om Eaton

Eaton er et energistyringsselskap som hjelper kunder med å håndtere elektrisk, hydraulisk og mekanisk kraft på en effektiv, sikker og bærekraftig måte. Selskapet hadde en omsetning på USD 21,4 milliarder i 2019, og arbeider for å forbedre livskvaliteten og miljøet gjennom bruk av energistyringsteknologier og -tjenester. Eaton har ca. 97 000 ansatte og selger produkter til kunder i mer enn 175 land. Besøk www.eaton.no for mer informasjon.

Eaton, Utslippsfrie byggeplasser – Elektrifisering

Hilde Hauge, Sales Manager Energy Storage

HildeHauge@eaton.co / 4792226828

 

 

Eco-1 bioenergi AS

Sertifisert fossilfri diesel, utleie tankløsninger, EPD fossilfri diesel, dekker hele Norge. Miljørapporter på reduksjon av utslipp – CO2, og lokale utslipp. Samarbeid med andre for leveranse av kombinasjon elektrisk, fjernvarme og fossilfritt drivstoff.

Geir H. Ingeborgrud, CEO/Daglig leder

geir@eco-1.no / +47 40 20 43 47

 

El-Bjørn

El-Bjørn har et komplett sortiment for provisorisk løsninger innen Strøm, Lys og Klima til bygg og anleggsplasser. For å bidra til reduserte utslipp har vi i El-Bjørn et komplett sortiment for en utslippsfrie løsninger innen byggtørk og oppvarming som kan benyttes i hele byggeprosessen. Vårt Klimakonsept skaper den optimale forutsetninger for å støtte et bærekraftig klima. Rett energi under tørkeprosessen gjør at du oppnår høyeste kvalitet på sluttproduktet, noe som innebærer ”friske hus”. Sortimentet er utviklet ut fra et bærekraftperspektiv med energieffektivitet, kvalitet og sikkerhet i fokus. I klimakonseptet inngår det produkter for oppvarming, kjøling, uttørking, avfukting og luftrensing. Vi benytter Strøm eller fjernvarme til vårt utstyr, slik at kunden er sikret en utslippsfri løsning. Energi effektiv og styrt belysning er også en forutsetning for reduserte kostander.

Elbjørn, Presentasjon leverandørkonferanse 23.9.2020

Link til film: https://vimeo.com/272897324

Link til hjemmeside: https://www.elbjorn.com/no-no/

Trond Haga, Distriktssjef, KAM/Area Sales Manager

tha@elbjorn.no / +47 90 22 82 99

 

Eldrift AS

Eldrift AS skal gjøre batterielektriske kjøretøy, fartøy, maskiner, redskaper, og utstyr like brukervennlig og lønnsomt enn fossildrevne alternativer.

Nettside: www.eldrift.no

Jon Arne Hammersmark, CEO

Epost: jah@eldrift.no / Tlf: +47 47 46 65 70

Kjell Jarle Angeltveit

Epost: salg@eldrift.no / Tlf: +47 90 85 88 99

 

EST floattech AS

EST Floattech Nordic er en ledende leverandør av batteriløsninger til tunge kjøretøyer, skip og oppdrettsanlegg. I tillegg leverer vi kompakte og mobile hurtigladere til anleggsplasser. Vi har 10 års erfaring i utvikling, produksjon og levering av batteriløsninger.

De siste årene har vi satset stort på design og bygging av mobile hurtigladere (EST Boost Charger) for å kunne hurtiglade alle typer kjøretøy på en anleggsplass der det mangler tilstrekkelig effekt i nettet. EST Boost Charger er klar for testing på en byggeplass i Oslo før jul 2020.

Presentasjon_EST Boost charger – mobil hurtiglader 23.09.2020

Webside: www.est-floattech.com  www.estmobility.no (kommer snart)

Jannik Stranger, daglig leder

jannik@estnordic.com / +47 91 39 50 77

 

Findable

Findable er en startup som jobber med dokumentforståelse. Mye av eksisterende dokumentasjon står enten i ringpermer eller er en del av “PDF-jungelen”, og den består av store mengder ustrukturerte dokumenter som ikke er maskinlesbart. Dette fører til at man ofte ikke bruker innholdet i disse dokumentene. Ved hjelp av visuell kunstig intelligens kan vi forstå dokumenter og hente ut ønsket innhold. Det gjør det lettere å finne informasjon og bruke den i automatiske prosesser eller algoritmer.

Dokumentasjonskrav er en utfordring blant annet innen ombruk av byggematerialer. Findable gjør det mulig å finne nødvendig informasjon automatisk i forskjellige typer dokumenter. Slik kan vi erstatte omfattende manuelle prosesser og gjør ombruk enklere.

Vi vil gjerne komme i kontakt med potensielle samarbeidspartnere og kunder.

Web: www.findable.no
Epost: hei@findable.no

 

Fremby AS

Vi jobber for en bærekraftig bygg- og anleggsnæring, gjennom digitale verktøy som lar deg og dine kunder optimalisere ressursbruken.

fremby.no leverer en plattform som lar maskinentreprenører optimalisere bruken av maskinene sine, for økt lønnsomhet og redusert utslipp.

I dag er det mye manuelt arbeid og mange feilkilder til klimagassrapportering i prosjekter. Det er spesielt vanskelig når det er mange underleverandører, som gjerne gjør at man må estimere utslippene. Vi jobber med å løse denne utfordringen, gjennom å la maskiner og utstyr rapportere dette automatisk over standardiserte grensesnitt. Dette betyr at byggherrer og andre kan få en oversikt i sanntid over utslippene i prosjektet. På den måten kan ressursbruken optimaliseres og klimagassrapporteringen bli mer nøyaktig.

Fremby har fått støtte fra Innovasjon Norge sin miljøteknologiordning for å optimalisere ressursbruken og automatisk rapportering av utslippsdata i prosjekter. Nå ser vi etter offentlige kundepiloter som ønsker bedre verktøy for dette. Ta gjerne kontakt med meg, Sigve Pettersen, hvis du er interessert.

20200923 Fremby data for Utslippsfrie bygge- og anleggsplasserfremby.no

Sigve Pettersen, daglig leder og med-gründer.

sigve@fremby.no /  +47 47 65 22 06

G – I

HeatWork

HeatWork har i over 15 utviklet varmløsninger som er mer effektiv og miljøvennlig enn det som finns på markedet. Flere patenter og innovative løsninger har medført leveranser til eksotiske plasser som Svalbard, Mauritius og Antarktisk m.fl. – i tillegg til kjernemarkedet i Norden.

Selskapet leverer markedsledende løsninger innen teletining, betongherding, byggvarme/-tørk, skadedyrbekjempelse m.m.

For sine teknologi og løsninger har selskapet vunnet bl.a. Byggenæringens Innovasjonspris og flere miljøpriser. HeatWork er norskeid og har fabrikk og hovedkontor i Narvik.

HeatWork_leverandørkonferanse_20_09

Hjemmeside: www.heatwork.com

Innleder: Reidar J. Schille, daglig leder

reidar@heatwork.com / +47 90 14 50 39

 

HØINE AS

HØINE AS er en konsulentvirksomhet for forskning, utvikling og salg av nye produkter og tjenester for å fremme sirkulær økonomi i byggebransjen.

Vi har agentur på ombrukstegl fra Gamle Mursten og kalkmørtell fra KALK i Danmark.

Vi jobber parallelt med å få på plass lokalt ombruk av murstein i Norge og vi har et egenfinansiert prosjekt: ‘UpCycle Tegl’ hvor vi ser på innovative løsninger for oppsirkulering av norsk teglavfall.

Basert på vår spesialkompetanse på ombruk av byggevarer tilbyr vi tjenester innenfor miljørådgivning, ombrukskartlegging og design for ombruk.

Ta gjerne kontakt om dere har et byggeprosjekt som trenger et løft.

Nettside www.hoine.no/

Jorunn Tyssø, Designer for Ombruk, jorunn@hoine.no

 

Integrate Renewables AS

Integrate Renewables AS er en av Norges ledende aktører innen integrert fornybar energi. Vi tilbyr komplette løsninger innen solenergi, vindkraft og energilagring og styrings-systemer.

Med IRene Kraftcontaineren muliggjør vi lading av elektriske anleggsmaskin uten å påføre store effekt-toppene,ved at energien hentes fra de innebygde batteriene. Vår løsning har også byggeskap klargjort for både IT og TN nett,ferdig klargjort med målersløyfer for nettselskapet.

Integrate Renewables IRene Kraftcontaineren utslippsfrie byggeplasser

webside: irenewables.no

Thomas Flinskau, daglig leder

thomas@irenewables.no / +47 47 68 31 65

J – L

.

M – O

Nasta AS

Hjemmesider: www.nasta.no

Se film HER 

Sjur W. Helljesen, seniorrådgiver

Epost: sw@nasta.no / Tlf: +47 91 34 71 66

 

Norbetong AS

Betong. Tåler alt. Alltid.

NorBetong leverer ferdigbetong til store og små bygg- og anleggsprosjekter i mesteparten av Sør-Norge. Våre medarbeidere hjelper deg med å velge rett, enten du trenger standardbetong eller spesialresepter, enten du er proff eller privatkunde. Vi sørger for at ferdigbetongen du velger kommer dit den skal når den skal.

Hvis du vil ha noe som varer og som du ikke stadig må vedlikeholde? Da velger du betong fordi betong tåler alt. Alltid.

Om oss

NorBetong er en av Norges ledende leverandører av ferdigbetong. Selskapet har et nettverk av betongfabrikker som dekker de fleste markedene i Sør-Norge. I tillegg disponerer NorBetong flere mobile fabrikker som kan settes opp for leveranser til store, krevende prosjekter – eller til prosjekter der leveringsmulighetene for øvrig ikke er tilstrekkelige.

NorBetongs sterke posisjon i ferdigbetongmarkedet støtter seg på en sterk teknisk og teknologisk kompetanse på produksjon og levering av betong til bygge- og anleggsmarkedet.

Høsten 2020 setter NorBetong seks betongbiler med elektrisk trommel i ordinær drift i Oslo-regionen. Tromm-EL er vårt bidrag til en stillere arbeidsplass og et bedre klima.

Norbetong inngår i HeidelbergCement som er en av verdens største produsenter av byggematerialer, og er markedsledende innenfor tilslag, sement og betong. Konsernet har ca. 55 000 ansatte på over 3 000 steder i mer enn 50 land.

Kontakt vårt kundesenter på tlf 815 11 300.  Eller ta kontakt med en av våre regionskontorer direkte.

Stein Hov

stein.hov@norbetong.no / +47 40 00 31 00

 

Norsk Bio

Henrik Kjæreng

epost: henrik@norskbio.com /  +47

 

 

P – R

Pon Equipment

Vi levere elektrisk gravemaskiner på batteri i størrelsen 10 og 25 tonn. Maskinen har en driftstid på inntil 8 timer før lading er påkrevd, avhengig av applikasjonen.

Erik Sollerud,

erik.sollerud@pon-cat.com / +47 91 74 46 96

 

Protan AS

Protan er et norsk industrikonsern som er verdensledende innen membranteknologi.  Protan utvikler og tilbyr miljøvennlige membraner, tak- og ventilasjonssystemer og tekniske tekstiler, i tillegg til egen entreprenørvirksomhet som er Nordens største takentreprenør.

Protan er også et internasjonalt selskap med datterselskaper i flere land, og er et selskap som preges av innovasjon og utvikling. Protan feiret 80-års jubileum i fjor, og skal fortsette å være i forkant av behovene og etterspørselen i markedet, med fokus på miljø, bærekraft og effektive løsninger for bygge- bransjen. Konsernet har i overkant av 900 ansatte, og omsetningen i 2019 var 1,8 milliarder NOK.

Protans takbelegg har bekreftet varighet på mer enn 40 år, er kortreist og installeres utslippsfritt på byggeplass, til forskjell fra papp og bitumen takbelegg.

Protan_webinar utslippsfri bygg og anlegg _Sept2020

Webside: protan.no

Film om Protan 

Erik Øyno, Konsernsjef CEO

erik.oyno@protan.no / +47 90 13 12 03

 

 

 

 

S – U

V – X

Veidekke

Erfaringer ved bruk av byggets varmepumpe og energibrønner til byggtørk/byggoppvarming

Nils Ivar Nilsen, Miljøleder/BREEAM AP

Nils.nilsen2@veidekke.no / +47 90 75 20 75

 

Volvo Maskin

Volvo Maskin er forhandler for Volvo anleggsmaskiner og Sennebogen maskiner i Norge.

Firmapresentasjon Volvo Maskin 2020

Linker til hjemmesiden vår: https://www.volvoce.com/norge/nb-no/volvo-maskin-as/

https://www.volvoce.com/norge/nb-no/volvo-maskin-as/products/electric-machines/add-silence/

Video om våre elektriske maskiner som nå er i serieproduksjon: https://youtu.be/_b1yyaOaNlg

Stian Brække

Epos: stian.brakke@volvo.com

 

 

Y – Æ

.

Ø – Å

.