Kontakt oss

Vi bistår og veileder gjennom prosesser for innovative løsninger, og for arrangement som øker bedriftenes markedstilgang. Kontakt oss gjerne for en prat.

I Nasjonalt program for Leverandørutvikling har vi med mer enn 200 gjennomførte og pågående innovative anskaffelser vist hvordan samspill mellom offentlig kunde og privat leverandør skaper behov. Vårt mål er at flest mulig offentlige virksomheter tar i bruk metode for innovative anskaffelser. Det gir offentlige besparelser, bedre produkter og tjenester, flere arbeidsplasser og bedre løsninger for miljøet.

Oss i Leverandørutviklingsprogrammet finner du via sidene våre HER

 

Programmets eiere

DFØ: Avdeling for offentlige anskaffelser (ANS) er et strategisk organ som ser helhetlig på anskaffelser i forvaltningen. Vi systematiserer, analyserer og formidler kunnskap, og vi er en aktiv pådriver for endring og fornyelse.

Forskningsrådet:  investerer i forskning og innovasjon som bygger kunnskap for en bærekraftig framtid og møter de store samfunnsutfordringene.

Innovasjon Norge: bidrar bedrifter med ambisjoner om videreutvikling og vekst. En sparringspartner for å drøfte nye forretningsmuligheter.

KS: kommunesektorens organisasjon og utviklingspartner er en positiv pådriver til kunnskapsutvikling og innovasjon i, for og med kommunene.

NHO, Næringslivets Hovedorganisasjon, bidrar til gode offentlige anskaffelser.