Om oss

Leverandørkonferanse

Fra Innovative anskaffelser

Programmets oppgave er å øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser. Innovative anskaffelser handler om å utnytte mulighetene som ligger i anskaffelsesregelverket og virkemiddelapparatet til å kjøpe bedre produkter og tjenester. Formålet er bedre og mer effektive tjenester, næringsvekst og lavere utslipp.

Nasjonalt program for leverandørutvikling er en pådriver for at statlige og kommunale virksomheter skal skape innovasjon gjennom sine anskaffelser

NHO, KS, DIFI, Innovasjon Norge og Forskningsrådet er programansvarlige og NHO har prosjektlederansvaret gjennom et sekretariat.

Siden starten i 2010 har programmet bistått kommunale og statlige virksomheter med over 150 innkjøp og utviklet metoden for innovative offentlige anskaffelser. Fram til 2019 skal programmet sørge for at flere offentlige virksomheter tar i bruk og innarbeider innovative anskaffelser som varig praksis.

Tre grunnleggende forutsetninger har gjort at programmet har kunnet skape disse resultatene:

  • Det likeverdige samarbeidet mellom stat, kommune og næringsliv har gitt programmet sterk legitimitet.
  • Programmet har fått lov til å løpe i front og vise vei
  • Alt har vært basert på konkrete innkjøp som stat og kommune uansett skulle gjennomføre.

Dette har gitt innovasjoner hos næringslivet, som har bidratt til å modernisere stat og kommune.

Våre kommende konferanser

Her finner dere våre kommende konferanser.

KLIKK HER

Presentasjonsmal

Vi har satt opp en mal dere kan ta i bruk for å lage en god og effektiv presentasjon

KLIKK HER

Våre eiere:

Samarbeidspartnere: