Sammen om helseinnovasjon

Dato:   Torsdag 31. mars 2022
Tid:  Kl 09.00 – 12.00

Innovasjon innen helse kan omhandle alt fra å finne løsninger som legger til rette for hjemmebehandling, til avansert kirurgisk teknologi. Fellesnevneren er å forene krefter og virkemidler slik at vi får mest mulig ut av våre felles midler.

På konferansen «Sammen om helseinnovasjon» får du møte helseledere, leverandører og andre aktører. Her setter vi i Leverandørutviklingsprogrammet søkelys på hva vi har lykkes med, hvilke suksessfaktorer som må være tilstede, og hvordan vi sammen kan sette en felles ambisjon og kurs for dette viktige arbeidet.

Innovative offentlige anskaffelser som strategisk verktøy og metode er en del av løsningen for en mer bærekraftig helse- og omsorgstjeneste.

Se sendingen:

Program

Sammen om helseinnovasjon

PROGRAM

09.00 Velkommen ved konferansier Riche Vestby fra LUP

09:05 Regjeringens ambisjoner, og refleksjoner fra KS og NHO
Med: Ellen Moen Rønning-Arnesen (statssekretær Helse- og omsorgsdepartementet), Per-Øyvind Langeland (NHO) og Kristin Weidemann Wieland (KS)

09.20 Bedre helsetjenester med IOA
Med: Ingrid Stenstavold Ross (Kreftforeningen), Ingunn Olsen (Sykehuset Østfold), Lise-Mette Lindland (Vestre Viken HF) og Kari Eidnes Bjørkheim (E-helse Vestland)

09.45 IOA skaper muligheter for gründere
Innocom, Retrams AS og Diffia er tre bedrifter som har utviklet nye spennende løsninger. Her får vi vite litt om hva de har fått til og høre deres refleksjoner om reisen de har vært med på.
Med: Stein-Asle Øvrebø/Retrams AS, Hege Eiklid/Innocom, Soheil Dabestani/Diffia fasiliteres av Kjersti Granaasen (LUP)

Pause

10.40 Tett samarbeid = suksess
Med: Anne Romsaas (KS), Arild Kristensen (Norwegian Smart Care Cluster), Sturle Hamre (Offentlig fellesinnkjøp på Agder/OFA) og Kristin Standal (Velferdsteknologiprogrammet)

11.05 Går det for sakte? Trenger vi flere kriser?
IOA er en del av løsningen for en mer bærekraftig helse- og omsorgstjeneste.
Med: Christian Skattum (OUS), Lena Nymo Helli (Norway Health Tech), Jorunn Birgitte Gjessing-Johnrud (Innovasjon Norge) og Stig Bang-Andersen (LUP)

11.30 Vi er på vei – ledervisjoner for tiden som kommer
Med: Bente Hayes (Sykehusinnkjøp) og Brede Skaalerud (Kristiansand kommune)

11.50 Doktor innovasjon, Ida Susanna Fattha, oppsummerer dagen og gir oss sitt perspektiv på Sammen om helseinnovasjon

12:00 Takk for i dag!

Flere detaljer fra programmet finner du HER.

Sammen om helseinnovasjon #innovativeanskaffelser

Kontakt oss

Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP) er en pådriver, kompetansepartner og koblingsaktør for innovative anskaffelser.

LUPs oppgave er å øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser. Formålet er bedre og mer effektive tjenester, næringsvekst og lavere utslipp.

Med mer enn 200 gjennomførte og pågående innovative anskaffelser har LUP vist hvordan innovative offentlige anskaffelser skaper innovasjon og verdi for offentlige virksomheter.

Se mer på våre hjemmesider for innovative anskaffelser